Fred og Forsoning, IFOR Norge


— International Fellowship of Reconciliation,

   Norway Branch

 

Fred og Forsoning, IFOR Norge er norsk gren av

International Fellowship
of Reconciliation

.. og medlem av

Siste nytt:


IFORs internasjonale koordinator Rev. Lucas Johnson var hovedtaler på Martin Luther King 50 års fredspris-jubileum 14. oktober på Nobelinstituttet

En vellykket festkveld med ikkevold og borgerrettighetskampen i fokus.
Jubileumsåret 2014:


IFOR stiftet i Konstanz i Syd-tyskland i 1914 (les mer)


Dr. Martin Luther King fikk Nobels fredspris i 1964 (les mer)


 
 


Om FRED OG FORSONING, IFOR Norge:

Årsmøtet 10. mai 2013 vedtok navneendring til FRED OG FORSONING, IFOR Norge

På Årsmøtet 26. mai 2004 vedtok IFOR Norge en interreligiøs konstitusjon.

Siden 1946 var IFOR Norge kjent som Kristent Fredslag.

IFOR Norge søker å tolke og bruke IFORs plattform - Spirtually based non-violence - i en norsk kontekst, samt fremme samarbeid på tvers av alle grenser for fremme av ikkevold internasjonalt.

Om IFOR-bevegelsen

IFOR er basert på interreligiøst basert ikkevold, og vil markere sitt  hundreårsjubileum i Konstanz i Tyskland i august 2014. Les mer her

 

IFOR Norge støtter

Vi trenger ditt engasjement

Bli med å forme en livskraftig organisasjon for å skape fredelig samkvem mellom folk og religioner.

Ta del i et interreligiøst fellesskap for å fremme ikkevold og fredskultur lokalt og globalt.

Bli med i IFOR Norge ved å sende en epost!